Klaar voor de toekomst zonder  ingrijpende investering.

De oplossing.

Uw gebouw nú verbeteren in plaats van morgen.


Regeren is vooruitzien. AIMZ maakt het mogelijk. Want waarom ’s ochtends stoken wanneer ’s middags hoge temperaturen worden voorspeld? Zo bespaart u volledig automatisch energie. Daarnaast kunnen we u vertellen of bijvoorbeeld isoleren voor u een effectieve maatregel is.

Hoe we dat doen? AIMZ verzamelt en analyseert uw gebouwdata. En leert uw gebouw kennen. Hierdoor kan het u informeren over de effectiviteit van investeringen Vervolgens beslist u hoe het gebouw toekomstbestendig wordt. En de kosten? U verdient u de investering op uw energienota terug.

AIMZ infographic kans
  • Verouderde bestaande systemen
  • Beperkte realtime analyse en bijsturing
  • Sturen op nul klachten
  • Tijdrovend en verdient te veel aandacht
  • Huidige complexe en dure systemen leveren een dashboard maar geen sturing.
AIMZ infographic kans
  • Realtime sturen
  • Kostenneutraal verduurzamen
  • Doelstellingen 2030 binnen handbereik
  • Grip op investeringen
  • Deep learning levert exact ROI-inzicht voor keuzes omtrent verduurzaming voor 2050-doelsteling.

Wat levert AIMZ op?

Gegarandeerde besparing
Weet waar te investeren
Snelle terugverdientijd

1. Energie besparen

Door AI toe te voegen aan bestaande regeltechniek bespaart u minimaal 15% energie; en dat is net het tekort op het klimaatdoel van 2030. Dat doen we simpelweg door een softwarematige koppeling, die leert van het verleden en anticipeert op de toekomst.

2. Constateren en vaststellen

Data is informatie. AIMZ verzamelt data uit uw gebouw. Hierdoor komt dus veel informatie beschikbaar. Hiermee kan gevalideerd worden of menselijke interpretaties over uw gebouwen juist zijn.


3. Trefzeker verduurzamen

AIMZ rekent door welke combinatie van maatregelen de juiste is voor uw gebouwen. Hierdoor kunt u efficiënt verduurzamen. En wordt uw roadmap investeringen tot 2030 gevalideerd vastgesteld.  Bijvoorbeeld: is het zinvol het dak verder te isoleren? 

4. Verbreden

Van planmatig onderhoud naar onderhoud op maat. Daar is up-to-date data voor nodig. Uw gebouw heeft die data al in zich. Dat kan AI efficiënt naar voren brengen. Daarmee bespaart u onnodige onderhoudskosten.

5. Strategie bepalen

Transitie doe je samen. Met AIMZ richt je je niet alleen op jouw gebouw. Maar sluit je ook aan op andere gebouwen. Door van elkaar te leren kun je goede keuzes die je nu maken, die aansluiten bij de toekomst.


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op.


AIMZ aanlsuitbox
Contact