Elk gebouw een klimaatkanjer.

De uitdaging.

Een gebouw dat bijdraagt in plaats van gebruikt. 


De opdracht is helder. Volgens het klimaatakkoord moeten utiliteitsgebouwen in 2030 een halvering in CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 realiseren.  

Ondanks alle maatregelen wordt er nog steeds 15% te weinig gedaan om dit doel te halen. Nederland staat dus voor een enorme uitdaging. AIMZ kan dit gat voor u alvast dichten.

De uitdaging
De oplossing

Infographic: Totale CO₂-uitstoot 2019 Nederland 190,1 MT


De uitdaging

Contact